Striated Mezereon
Errors and corrections gratefully received

Common Name: Striated Mezereon
Family: Mezereon - Thymelaeaceae
Genus: Daphne
Species: striata
Date Taken: 26/06/2010
Altitude: 2000m
Area: Engadine
Walking Notes: Diavolezza valley station to Morteratsch
Location: Taken between Diavolezza Tal station and Morteratsch station
Flower Notes: